JUDr. Miroslava Michálková

Zaměření kanceláře

Poskytuji právní služby a poradenství v oblasti občanského, rodinného, obchodního, insolvenčního, trestního a přestupkového práva, právní služby související s převody nemovitostí, s tím souvisejícími úschovami finančních prostředků, spolupracuji s realitními kancelářemi. Rozšiřuji své služby o spolupráci s realitní kanceláří izreality. V rámci vymáhání pohledávek svých klientů v exekučním řízení spolupracuji s exekutorskými úřady v Blansku, v Brně a v Břeclavi. Právní služby poskytuji vždy s maximální mírou spolehlivosti, rychle a za příznivou cenu.

O kanceláři

JUDr. Miroslava Michálková Vystudovala brněnskou Právnickou fakultu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, státní zkoušku složila v roce 1981. O rok později získala, v rigorózním řízení, titul JUDr. V prvních letech právnické praxe se zabývala obchodním a pracovním právem jako podnikový právník. Od roku 1992 působí jako samostatná advokátka zapsaná v ČAK pod ev. č. 01601.

Právní služby

Právní vztahy k nemovitostem, Občanské právo, Rodinné právo, Vymáhání pohledávek, Trestní a přestupkové právo, Obchodní právo, korporátní právo

Občan spotřebitel

Česká advokátní komora byla dne 5.2.2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb ( na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.

Ceník služeb

Odměna za právní služby a je sjednána mezi klientem a advokátem smluvně. Odměna je sjednávána buď jako odměna hodinová nebo odměna za úkon právní služby. Hodinová sazba se pohybuje v rozmezí od 800,- Kč do 1.200,- Kč dle složitosti a náročnosti věci. Není-li mezi klientem a advokátem odměna dohodnuta, řídí se výše mimosmluvní odměny vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za […]

JUDr. Miroslava Michálková
Advokát Blansko
ČAK: 01601
Bezručova 2297/2
Budova VZP, 2. patro
678 01 Blansko
tel: 516418600
mob. 602930359
e-mail: miroslava.michalkova@centrum.cz
ID: zs9gvfa
IČ: 66218217
DIČ: CZ 5761272143, jsem plátce DPH
č.ú. 1105239514/0600
Úřední hodiny:
Pondělí: 8:00 – 17:30 hod
Úterý: 8:00 – 16:30 hod
Středa: 8:00 – 17:30 hod
Čtvrtek: 8:00 – 16:30 hod
Pátek: 8:00 – 12:00 hod
Polední pauza: 12:00 – 13:00 hod