Obchodní právo, korporátní právo

  • sepis obchodních smluv a dokumentů
  • vymáhání pohledávek z obchodněprávních vztahů včetně zastupování v soudním řízení
  • pomoc při zakládání obchodních společností
  • zastupování obchodních společností, SVJ a družstev
  • převody obchodních podílů
  • změny v orgánech obchodních společností
  • likvidace obchodních společností
  • směnečné právo, zastupování v soudním řízení o vymáhání pohledávek ze směnek