Vymáhání pohledávek

  • soudní i mimosoudní vymáhání pohledávek, dle potřeby klienta řešení konkrétního případu sepisem listin – postoupení či započtení pohledávek, dohoda o narovnání apod., komunikace s dlužníky, výzvy k úhradě dluhu
  • sepis žalob a návrhů na vydání platebního rozkazu, včetně elektronického platebního rozkazu, zastupování před soudy
  • návrh na zahájení exekučního řízení a zastupování v exekučním řízení
  • přihlášení pohledávek do insolvenčního řízení, zastupování věřitelů v insolvenčním řízení včetně incidenčních sporů