Rodinné právo

  • rozvody manželství – sporné i nesporné
  • sepis smluv nesezdaných partnerů o úpravě vzájemných majetkových vztahů
  • vypořádání společného jmění manželů
  • úprava práv a povinností rodičů k nezletilým dětem – svěření do péče, společná péče, střídavá péče, zvýšení nebo snížení výživného, styk rodiče s nezl. dítětem, dohoda o úpravě poměrů nezletilých dětí, zastupování v soudních řízeních
  • uplatnění různých nároků výživného (výživné pro zletilé děti, výživné mezi manžely a mezi rozvedenými manžely)
  • vymáhání dlužného výživného
  • zastupování v řízení o určení a popření otcovství
  • příprava návrhů na vydání předběžných opatření a obrana proti nařízeným předběžným opatřením