Právní vztahy k nemovitostem

  • sepis kupních smluv a smluv o úschově kupní ceny
  • sepis darovacích smluv, směnných smluv, smluv o budoucí kupní smlouvě
  • sepis smluv o zřízení případně zrušení věcného břemene či jiného věcného práva
  • sepis smluv o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví
  • vyřízení kompletní právní agendy pro realitní kanceláře
  • zastupování před katastrálními úřady