Trestní a přestupkové právo

  • zastupování před soudy a orgány činnými v trestním řízení
  • zastupování osob při podání vysvětlení před policejním orgánem či státním zástupcem
  • obhajoba v trestním řízení, obhajoba mladistvých a nezl. osob podle zákona o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy
  • obhajoba v přípravném řízení a v řízení před soudy
  • sepis opravných prostředků
  • zastupování poškozených, právní pomoc při uplatňování náhrad škod
  • příprava a podávání trestních oznámení
  • zastupování v řízení o přestupcích