O kanceláři

JUDr. Miroslava Michálková
Vystudovala brněnskou Právnickou fakultu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, státní zkoušku složila v roce 1981. O rok později získala, v rigorózním řízení, titul JUDr. V prvních letech právnické praxe se zabývala obchodním a pracovním právem jako podnikový právník. Od roku 1992 působí jako samostatná advokátka zapsaná v ČAK pod ev. č. 01601.

 

 

JUDr. Kamila Peterková
Vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Od roku 2016 pracuje v advokátní kanceláři JUDr. Miroslavy Michálkové na pozici advokátní koncipientka.