Ceník služeb

Odměna za právní služby a je sjednána mezi klientem a advokátem smluvně. Odměna je sjednávána buď jako odměna hodinová nebo odměna za úkon právní služby. Hodinová sazba se pohybuje v rozmezí od 800,- Kč do 1.200,- Kč dle složitosti a náročnosti věci.
Není-li mezi klientem a advokátem odměna dohodnuta, řídí se výše mimosmluvní odměny vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif) ve znění pozdějších předpisů.
Odměna podléhá DPH ve výši 21%, a tato daň bude připočítána k odměně.